หลักสูตรไวโอลินชั้นต้น

คุณสมบัติของผู้เรียน

 1. ไม่จำกัดพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 4 ปี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อมีความรู้ความสามารถในการแสดงไวโอลินได้
 2. เพื่อให้สามารถบรรเลงร่วมกับผู้อื่นได้
 3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
0
  0
  รถเข็นของคุณ
  รถเข็นของคุณว่างเปล่ากลับไปที่ร้านค้า