หลักสูตรวิชานาฏศิลป์ไทย

คุณสมบัติของผู้เรียน

 1. จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นอย่างต่ำ
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 9 ปี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชานาฎศิลป์ไทย
 2. เพื่อให้มีทักษะในการแสดงนาฎศิลป์ไทย
 3. เพื่อให้เห็นคุณค่าของนาฎศิลป์ไทยอันเป็นศิลปะประจำชาติไทย
 4. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
0
  0
  รถเข็นของคุณ
  รถเข็นของคุณว่างเปล่ากลับไปที่ร้านค้า