STUDENT WORK

LITTLE ARTIST

ศิลปินตัวน้อย

การร้องเพลงเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากในการเสริมทักษะให้กับเด็กนอกจากจะทำให้เด็กเพลิดเพลิน สนุกสนานแล้ว ยังเป็นการฝึกการออกเสียง การอ่านให้กับเด็กได้อย่างดี คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะแทรกหรือเสริมคำศัพท์ คำอธิบาย เกี่ยวกับเนื้อเพลงที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็ก อีกทั้งยังสามารถฝึกให้เด็กสามารถออกเสียง หรือสะกดคำให้ถูกต้อง ซึ่งการเสริมความรู้นี้ เด็กจะเรียนรู้ได้อย่างอัตโนมัต

การร้อง เล่น เต้นรำ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เด็กๆ ชอบ เพราะเป็นกิจกรร มที่ตอบสนองต่อธรรมชาติของเด็กที่ไม่อยู่นิ่งและชอบเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ลอดเวลา ทำให้เด็กๆสามารถพัฒนาทักษะในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 • การเล่นดนตรีช่วยให้ผ่อนคลาย
 • การเล่นดนตรีช่วยให้มีสมาธิ
 • การเล่นดนตรีช่วยฝึกการตอบสนองของร่างกาย
 • การเล่นดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจ
 • การเล่นดนตรีช่วยพัฒนาความจำ
 • การเล่นดนตรีช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
 • การเล่นดนตรีช่วยสร้างเป้าหมายในชีวิต
 • ฝึกการหายใจ ทำให้ระบบทางเดินหายใจแข็งแรง ปอดแข็งแรง หัวใจแข็งแรง
 • ฝึกการพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ การใช้ภาษา
 • ฝึกการฟัง การได้ยิน
 • ฝึกให้เกิดความกล้าแสดงออก
 • ฝึกสมาธิให้เกิดความสงบ
 • ฝึกให้ผ่อนคลายอารมณ์ คลายเครียด
 • มีประโยชน์สำหรับผู้ห่วยโรคหัวใจ
0
  0
  รถเข็นของคุณ
  รถเข็นของคุณว่างเปล่ากลับไปที่ร้านค้า